Birth Alarm Mobile

kr7,595.00

Birth Alarm Mobile fungerar i princip på samma sätt. Men i denna version är din mobiltelefon mottagaren, vilket innebär att räckvidden är obegränsad. Du behöver ett kontantkort. Det är självklart att du måste vara i ett område med mobil täckning.

Fördel:
– Larmet kan tas emot i närheten och på avstånd

kr7595

Sök efter en återförsäljare

SKU: 025480

Description

Hur fungerar det Birth Alarm Mobile?

Inställning på sändaren

Sändaren kan bifogas antirolsingel runt sto. På sändaren finns en omkopplare med två olika lägen.
Läge 2a är den vanliga situationen när stoet ligger helt på sidan; stoet vilar inte i denna ställning.

Läge 2b används för den lilla grupp ston som (ca 15%) som inte vilar i den förväntade ställningen under värkarna. Dessa två lägen gör att Birth Alarm kan upptäcka och rapportera fölningen under alla förhållanden.

Inledande aktivering i läge 2a:

Värkarna har satt in och under dessa kommer stoet att ligga helt på sidan. Sändaren upptäcker det och kommer då att ringa upp det förprogrammerade numret efter 7,6 sekunder. Undersökningar har visat att en värk varar minst 7 sekunder.

Inledande aktivering i läge 2b:

Två situationer kan uppstå:

1. Stoet ligger helt på sidan. I det fallet utlöses inte alarmet (eftersom läge 2b är aktiverat), sändaren upptäcker dock att stoet ligger på sidan. Ifall stoet efter 3 minuter fortfarande ligger i den ställningen känner alarmet av att stoet vilar och systemet neutraliseras. Vidare, ifall stoet ställer sig upp efter en halvtimme och sedan lägger sig ned igen kommer systemet att registrera denna ställning på nytt i tre minuter. Den tidsperioden grundar sig på att undersökningar har visat att värkarna för ett sto aldrig varar längre än 2,5 minuter, vilket ger en säkerhetsmarginal på 30 sekunder.

  1. Stoet lägger sig platt på sidan. Alarmet utlöses inte efter 7,6 sekunder, eftersom systemet är i läge 2b. Mottagaren registrerar emellertid att stoet fortfarande ligger i denna ställning. Efter värken förbereder sig stoet för nästa värk genom att ändra ställning. Ifall alarmet registrerar denna rörelse inom tre minuter under det att stoet ligger ner utlöses alarmet och sändaren slår det förprogrammerade numret.

Birth Alarm – Födelsalarm för hästar

Födelsalarm är ett lödningslarmsystem. Systemet är unikt och lätt att använda, samtidigt som det är mycket hästvänligt. Födselsalarm varnar i förväg om ett föls övergående födelse.

Läs mer

Sök efter en återförsäljare

Hitta en Birth-Alarm-återförsäljare i din närhet, som kan din marknad, talar ditt språk och förstår dina behov.

Sök efter en återförsäljare