Sverige
Hitta din fölvakt:

På höger finns några knappar. Dessa är dina urvalskriterier. Kontrollera knapparna som de anser är nödvändiga för dig. Den guiden justera omedelbart listan på vänster sida. Skräddarsydda råd så!

Birth Alarm Lite SEK 5090,00

Inträdet till Birth Alarm Birth Alarm serien, utan viloläge.  Kan användas både inomhus och utomhus. Kan fästas i en anti-rull gjord eller i grimman. Birth…

uppdatera mer info »

Birth Alarm Classic SEK 7995,00

Birth Alarm Classic är grundmodellen, ett mycket driftsäkert system med en sändare och en mottagare. Med en räckvidd på högst 500 mter erbjuder detta system…

antal mer info »

Birth Alarm Mobile Premium (Smart) SEK 7995,00

BBirth Alarm Mobile Premium (Smart) fungerar som Birth Alarm Mobile men ger möjlighet att fästa sändaren på stoets grimma. Vissa hästar föredrar det. Du kan…

uppdatera uppdatera mer info »

Birth Alarm Mobile (GSM) SEK 8365,00

Birth Alarm Mobile fungerar i princip på samma sätt. Men i denna version är din mobiltelefon mottagaren, vilket innebär att räckvidden är obegränsad. Du behöver…

uppdatera mer info »

Birth Alarm Mobile Multiple (Master/Slave) SEK 13565,00

Birth Alarm Mobile Multiple är som Mobile Premium (kan fästas på två ställen på hästen), men använder lite annorlunda teknik. Med Birth Alarm Mobile Multiple…

uppdatera antal uppdatera mer info »

Drömmer du om tillökning?

Hästen: helt tillfreds med människan och ett kärt husdjur. Överraskande nog kommer dock ett havande sto visa instinkter som går långt djupare än bandet mellan henne och dig. Under hennes fölning känner hon sig sårbar och är inte helt tillfreds, hon kan till och med komma att fördröja födseln tills hon känner att hon inte blir störd…

Hur fungerar Birth Alarm?

Vi vet att hästen trivs mycket bra med människan och är älskad som husdjur. Ändå kommer ett dräktigt sto att uppvisa betydligt djupare försvarsinstinkter än banden mellan henne och skötaren. Under dräktigheten känner hon sig nämligen sårbar och i händelse av oro omkring henne kommer hon att vänta med att föla tills hon är helt ostörd och kan känna sig lugn. Följaktligen kan signaler om att fölningen är nära förestående vara knappt märkbara eller de kanske till och med inte finns där. Undersökningar har dock visat att ett dräktigt sto med värkar väljer att ligga helt på sidan. I denna sidoställning kan hon bedöma varje värk och kontrollera fölningens slutfas.
Birth Alarm fungerar på ett rent fysiskt sätt.
Birth Alarm Basic är ett mycket enkelt och pålitligt system och behagligt för hästen. Alltsedan detta patent kom till år 1997 har de bästa hästuppfödarna satt stor tillit till det. Nu finns dessutom ett Birth Alarm med GSM-tekniken att tillgå, vilket gör systemet ännu mer användarvänligt.

Gallagher Europe